Skutki przynależności do grupy

Skutki przynależności do grupy:
  • Pociąga za sobą wiele powinności. Jeśli są zgodne z celami jednostki nie stwarza to problemów, a powoduje jej rozwój. Jeśli cele grupy i obowiązki stwarzają przeszkody jednostce, dochodzi do konfliktu powinności.
  • Daje poczucie bezpieczeństwa.
  • Daje możliwość samorealizacji.