Pojęcie i cechy grup społecznych

Grupa społeczna to zbiorowość licząca trzy lub więcej osób, powiązanych ze sobą więzami i zależnościami o względnie trwałym charakterze.

 

Cechy grupy:

  • w grupach zachodzą ciągłe procesy oddziaływania: jednostka-jednostka, jednostka-grupa, grupa-jednostka
  • ma własne reguły postępowania
  • ma własne cele i wartości
  • posiada określoną liczebność
  • ma własne symbole, które odróżniają ją od innych grup
  • stanowi jedność na zewnątrz
  • posiada własną wewnętrzna strukturę
  • na czele grupy stoi przywódca