Władza sądownicza

dział: Ustrój

Sądy oraz Trybunały Konstytucyjny i Stanu są częścią aparatu państwowego. Do kompetencji sądów należy rozstrzyganie sporów na podstawie ustaw oraz rozstrzyganie sporów konstytucyjnych. Są one władzą niezależną i odrębną od innych władz państwowych. Wyroki wydają w imieniu Rzeczypospolitej.

Wymiar sprawiedliwości w Polsce sprawują:

  • Sąd Najwyższy
  • Sądy powszechne
  • Sądy administracyjne
  • Sądy wojskowe