Teoria przemocy i podboju

dział: Polityka

Inną teorię genezy powstania państwa zaproponował Ludwik Gumplowicz. Jest to tzw. teoria podboju i przemocy. Gumplowicz stwierdził, że państwo powstaje w wyniku podboju plemion słabszych przez plemiona silniejsze. Lepsza organizacja i wyższy poziom rozwoju tych ostatnich, pretenduje ich do tej roli. Państwo, które powstaje w ten sposób akceptuje podział na rządzonych (ludność podbita) i rządzących (grupa zwycięzców). Państwo i jego prawa w tej koncepcji będą uzasadniać konieczność politycznego panowania silniejszych nad słabszymi.