Koncepcja marksistowska

dział: Polityka

Także i marksiści stworzyli swoją koncepcję genezy państwa (tzw. koncepcja marksistowska). Jej propagatorem był Fryderyk Engels. Zgodnie z tą koncepcją państwo powstało w wyniku rozpadu tzw. wspólnoty pierwotnej. Kolejna z grup przejmowała kontrolę nad całością społeczeństwa, a państwo w jej ręku stawało się jedynie narzędziem służącym do panowania nad innymi. Marksiści wyróżnili kilka etapów rozwoju państw. Na początku najpowszechniejszym typem państwa były państwo niewolnicze, które przekształciło się później w państwo feudalne. W jednym i drugim modelu istniała klasa, która sprawowała pełnię władzy, wykorzystując tych najbiedniejszych (w pierwszym właściciele niewolników, a drugim panowie feudalni). Społeczeństwo feudalne przekształciło się w państwo kapitalistyczne, a to z kolei w socjalistyczne. Zmianę jakościową w stosunkach wewnątrzpaństwowych miało przynieść dopiero powstanie państwa komunistycznego, w którym nie byłoby podziału na klasy posiadające i uciskane.