Koncepcja patriarchalna

dział: Polityka

Robert Filmer stworzył koncepcję patriarchalną powstania państwa. Stwierdził, że państwo powstało w drodze ewolucji władzy od władzy naczelnika plemienia do władzy królewskiej. Zgodnie z nazwą tej teorii najwłaściwszą osobą sprawującą władzę w państwie był król, bowiem charakter jego władzy odzwierciedlał boską władzę na światem, albo też władzę jaką posiada ojciec w swojej rodzinie czy rodzie.