Koncepcja teistyczna

dział: Polityka

Genezą państwa zajmowali się także filozofowie chrześcijańscy – Św. Augustyn i Św. Tomasz z Akwinu. Stworzyli koncepcję teistyczną powstania państwa. Teizm wyraża wiarę w jednego Boga, który jest stwórcą świata i nieustannie wpływa na jego losy. Zwolennicy tej koncepcji twierdzili, że władza państwowa pochodzi od Boga i z jego woli jest nadawana ludziom. Taki pogląd wyrażał św. Augustyn. Św. Tomasz poszedł w swych rozważaniach nieco dalej. Podobnie jak jego poprzednik mówił o boskim pochodzeniu władzy, jednak podkreślał, że państwo nie jest tworem boskim, a ludzkim. Koncepcja teistyczna cieszyła się popularnością wśród zwolenników rządów absolutnych.