Sztuczne środowisko naturalne

Gwałtowny rozwój przemysłu a także postępująca urbanizacja doprowadziły do powstania nowego rodzaju środowiska, takiego, które stworzył człowiek. Środowiska sztucznego, w którym przychodzi obecnie żyć znacznej części ludzkości. W coraz większym stopniu naturalne środowisko w wielkich aglomeracjach miejskich wypierane jest przez asfalt, beton i szkło. Powietrze staje się pełne zanieczyszczeń spowodowanych rozwojem przemysłu i motoryzacji, czego konsekwencją są liczne choroby cywilizacyjne, które nękają ludzi w takim środowisku przebywających.

 

Występowanie negatywnych zjawisk w środowisku, nie zawsze jest widoczne. Trudności w ocenie szkód powstają głównie, gdy mamy do czynienia ze związkami chemicznymi. Trafiają one do środowiska codziennie, wielokrotnie i w wielkich ilościach pod postacią farb, rozpuszczalników, środków ochrony roślin, środków konserwujących drewno, a także  środków czystości. Wcześniej czy później trafiają one wszystkie do powietrza, wody lub gleby. Tam powstają nowe związki w wyniku przekształceń i wzajemnych reakcji odpadów chemicznych. Powodują one wielorakie szkody. Dlatego też człowiek przebywający w sztucznie stworzonym środowisku musi szczególnie uważać i badać zwłaszcza pożywienie oraz wodę pitną.

 

Z uwagi na to, że do środowiska cały czas przenika wiele szkodliwych substancji, badania nigdy nie są w pełni aktualne. Nie możemy, zatem powiedzieć z całym przekonaniem, że woda płynąca z kranu jest zupełnie czysta i nie zawiera śladów środków ochrony roślin,  półproduktów przemysłowych czy też wszelkiego rodzaju rozpuszczalników organicznych