Stosunki polsko-słowackie

Zawarty w 1991 roku „Układ o dobrym sąsiedztwie” uzupełniono o „Protokół dotyczący obowiązywania dwustronnych umów międzynarodowych zawartych między Polska a Czechosłowacja w latach 1918 – 1992, który został podpisany w Bratysławie w dniu 8 marca 1993 roku.

 

W wyniku polityki premiera Słowacji Vladimira Meciara, stojącego na czele nacjonalistycznej koalicji,  Słowacja nie znalazła się w grupie pierwszych państw zaproszonych do NATO i Unii Europejskiej. Miało to wpływ na osłabienie  polsko-słowackich kontaktów dwustronnych. Sytuacja zmieniła się po zwycięstwie koalicji Rudolfa Schustera i Mikulasa Dziurindy. Wznowiono prace Grupy Wyszehradzkiej, która wspierała kandydaturę Słowacji do NATO. W 2000 roku utworzono wspólną, polsko-czesko-słowacką brygadę do przeprowadzenia operacji pokojowych.

 

W kwietniu 2003 prezydent Kwaśniewski złożył wizytę w na Słowacji, a w maju udał się do tego państwa premier Leszek Miller.