Stosunki polsko-czeskie

Stosunki Polski z Czechosłowacją w latach 1989 – 1992 układały się poprawnie. W dniu 6 października 1991 roku został podpisany „Układ o dobrym sąsiedztwie i przyjacielskiej współpracy” z Czechosłowacją. Po jej podziale w grudniu 1992 roku na dwa państwa Polska natychmiast uznała oba państwa i nawiązała z nimi stosunki dyplomatyczne. Do traktatu z 1991 roku dołączono międzyrządowy „Protokół o sukcesji umów dwustronnych i przeglądzie systemu traktatowego miedzy Rzeczpospolita Polska a Republiką Czeska” – z  9 marca 1996 roku. W kwietniu 2003 roku podróż do Pragi odbył premier RP Leszek Miller.