Ministrowie Spraw Zagranicznych po 1989 roku

 1. Krzysztof Skubiszewski – 12 września 1989 – 25 października 1993
 2. Andrzej Olechowski - 26 października 1993 – 6 marca 1995
 3. Władysław Bartoszewski - 7 marca 1995 – 22 grudnia 1995
 4. Dariusz Rosati 29 grudnia - 1995 – 30 października 1997
 5. Bronisław Geremek - 31 października 1997 – 30 czerwca 2000
 6. Władysław Bartoszewski - 30 czerwca 2000 – 19 października 2001
 7. Włodzimierz Cimoszewicz - 19 października 2001 – 5 stycznia 2005
 8. Adam Daniel Rotfeld – 5 stycznia 2005 – 31 października 2005
 9. Stefan Meller – 31 października 2005 – 5 maja 2006
 10. Anna Fotyga – 9 maja 2006 – 7 września 2007 ( 7 – 10 września 2007 r. – wakat – obowiązki ministra spraw zagranicznych pełnił premier Jarosław Kaczyński, od 10 września do 5 listopada 2007 roku – ponownie Anna Fotyga).
 11. Radek Sikorski od 16 listopada 2007