Polityka zagraniczna Polski wobec krajów Dalekiego Wschodu

Nad stosunkami Polski z krajami Dalekiego Wschodu przed 1989 rokiem ciążyły przede wszystkim naleciałości ideologiczne, a głównie interesy dwóch supermocarstw. Które jak wiadomo ostro na tym kontynencie ze sobą rywalizowały.

 

Po 1989 roku szczególnie pamiętne stają się stosunki z Japonią. W styczniu 1991 roku z wizytą w Polsce przebywał premier Japonii, a w czerwcu do Japonii pojechał ówczesny polski premier. Natomiast w 1992 roku wizytę w Japonii złożył prezydent Lech Wałęsa. W 1992 oba państwa zawarły porozumienie o restrukturyzacji polskiego długu wobec Japonii, a do legendy przeszły zapowiedzi „budowy drugiej Japonii w Polsce”.

 

Polska dążąc do dalszego pogłębienia współpracy z krajami Dalekiego Wschodu prowadziła aktywna politykę w tym regionie. W marcu 1996 roku premier Cimoszewicz odwiedził Indonezję. Jednak spośród potęg gospodarczych Azji Wschodniej na plan pierwszy wysunęła się współpraca gospodarcza Polski z Koreą Południową. Wyrazem tych zabiegów stały się ogromne inwestycje koncernu Daewoo w naszym kraju oraz wizyta premiera Korei Południowej w Polsce w 1996. Z drugiej jednak strony doprowadziło do zaostrzenia stosunków z Koreańską Republiką Ludowo - Demokratyczną.

 

Formalnie poprawne, choć pozbawione głębszej treści były stosunki polsko – chińskie. Nawet wizyta prezydenta Kwaśniewskiego w listopadzie 1997 roku w Chinach nie przyniosła przełomu stosunkach z tym krajem. Kwaśniewski zgodził się w Pekinie na chińską interpretację kwestii praw człowieka i Tajwanu, co wywołało rozczarowanie w Taj Pej i krytykę w Polsce. W styczniu 1998 prezydent Kwaśniewski odwiedził Indie, w lutym Japonie, a na początku 1999 roku, Sri Lanke, Wietnam i Malezję.

 

Polska jako uczestnik koalicji antyterrorystycznej poparła działania USA przeciwko Taliom w Afganistanie. Władze RP wyraźnie jednak określiły, że jest to akt wymierzony nie przeciwko państwu, ale przeciwko organizacjom wykorzystującym religie do celów terrorystycznych. Po zakończeniu działań zbrojnych Polska uznała rząd Hamida Karzaja. W marcu 2003 roku doszło do wizyty przywódcy państwa afgańskiego w Polsce.