Motyw samotności - Ogólnie o problemie

Samotność to poczucie braku. Można być samotnym, nie kochając i nie będąc kochanym, nie mając wokół siebie przyjaciół czy po prostu ludzi, z którymi dzieliłoby się zainteresowania, poglądy lub wspólne cele. To uczucie pustki, które nie działa mobilizująco, a wręcz przeciwnie – często jego wynikiem jest depresja. Człowiek odczuwa wewnętrzny lęk przed samotnością, niejednokrotnie jednak zdarza się, że sam się na nią skazuje, nie potrafiąc lub nie chcąc dostosować się do wymogów otoczenia, mając inne zapatrywania na różne kwestie, izolując się od społeczeństwa. Samotni pozostają często wielcy artyści, których poziom wrażliwości i bogactwo wyobraźni przeszkadzają w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, osoby zakompleksione, a także ludzie żyjący na marginesie społecznym: ubodzy, zbrodniarze czy chorzy