Motyw samotności - Motyw samotności w muzyce

Ǻke Parmerud The Heart of Silence (Serce ciszy) performance multimedialny

Utwór przedstawia samotność człowieka wobec ekstremalnych warunków przyrodniczych. W spektaklu wykorzystano nagrania wideo, slajdy i nagrania dźwiękowe zarejestrowane podczas wyprawy naukowej „Ocean Arktyczny” w roku 1996. W warstwie wizualnej zastosowano pokaz slajdów ze sterowanych komputerowo projektorów, częściowo zintegrowany z projekcją wideo. W warstwie słownej, ze względu na oryginalne brzmienie, długie frazy i nietypowe sylaby użyto tekstów z mitologii Eskimosów w oryginalnym języku (partia chóru). W warstwie muzycznej wykorzystano dźwięki lodu, wiatru i głosów, poddane elektroakustycznemu przetworzeniu.


muz. i wyk. Myslovitz, sł. Wojciech Powaga Długość dźwięku samotności (płyta Miłość w czasach popkultury)

Opowieść podmiotu lirycznego o samotności z wyboru: „Przede mną droga, którą znam, / Którą ja wybrałem sam”. Nie odczuwa potrzeby bycia doskonałym, idealnym. Pragnie być sobą: „Wiesz lubię wieczory / Lubię się schować na jakiś czas / I jakoś tak nienaturalnie, / trochę przesadnie / Pobyć sam [¼]”. Jest świadomy tego, że w miejscu, w którym się znalazł, kolejny raz nie może urzeczywistnić swoich pragnień o samotności. Przyszło mu żyć w świecie zdominowanym przez produkty przemysłu, gdzie nawet miłość jest „papierowa”. Wybiera znaną drogę samotności.


Inne przykłady muzyczne

  • H. Purcell O solitude, my sweetest choice (O samotności, mój słodki wyborze) (znienawidzona samotność)
  • muz. K. Szymanowski, sł. Z. Szymanowska Samotny księżyc z cyklu Pieśni księżniczki z baśni op. 31 (liryczny krajobraz z księżycem)
  • T. Sikorski Samotność dźwięków (samotność kompozytora)
  • B. Zakrzewska Solitude (Samotność) (muzyczne przedstawienie samotności)
  • muz. N. Kuźnik, libretto E. Wycichowska Samotność fauna (faun opuszczony przez ukochaną)
  • M. Jabłoński The Solitude (Samotność) (muzyczne przedstawienie samotności)
  • sł. i muz. A. Sikorowski, wyk. Pod Budą Ballada o niefrasobliwej samotności (płyta Fama – najlepsze lata) (samotne życie)
  • muz. i sł. S. Staszewski, wyk. Kult Samotni ludzie (płyta Tata 2) (samotność wśród ludzi)
  • muz. M. Grymuza, sł. i wyk. K. Kowalska Samotnie spędzę noc (płyta Samotna w wielkim mieście) (samotność zawiedzionej kobiety)
  • muz. i wyk. J. Steczkowska, sł. G. Turnau Samotni (płyta Femme Fatale) (samotność kobiety)