Motyw samotności - Słowniczek pojęć

Alienacja – poczucie wyobcowania wśród ludzi; pojęcie wprowadzone przez niemieckiego filozofa George’a Wilhelma Friedricha Hegla.

 

Introwertyzm – (z łac. intra – wewnątrz, vertere – zwracać się), człowiek zamknięty w sobie, skupiony na przeżyciach wewnętrznych, czerpiący z nich energię; łatwiej działa mu się w samotności; pojęcie wprowadzone przez szwajcarskiego psychoanalityka Carla Gustava Junga.

 

Izolacja – jest to celowe odsunięcie się od ludzi, może mieć różne przyczyny i podłoża (np. ideowe, ale może też wynikać ze zwykłej nieśmiałości).