Motyw mądrości - Ogólnie o problemie

Mądrość to jedna z najbardziej wartościowych i szanowanych cnót. Najczęściej przypisywana jest osobom starszym, jako że one w ciągu życia zebrały najwięcej doświadczeń. Mądrość rozumiana jest często na różne sposoby: jako umiejętność radzenia sobie w życiu, gospodarowania nim w praktyczny, ale i uczciwy sposób, a także jako wiedza naukowa, którą ktoś posiada. Mądrość idzie w parze z wrażliwością i umiejętnością patrzenia wnikliwiej na ludzi i ich problemy. Ta, która pojmowana jest natomiast jedynie jako wiedza, łączy się niejednokrotnie z pychą i zarozumialstwem.