Motyw mądrości - Motyw mądrości w muzyce

Bogusław Schaeffer Spinoziana na zespół instrumentów

Jeden z serii utworów poświęconych wybitnym filozofom (przyjaciołom mądrości). Powstał z inspiracji bohaterskiej postawy Barucha Spinozy, odtrąconego (wykluczonego z gminy żydowskiej) i osamotnionego wyznawcy własnej wizji panteizmu.

Niezależność myślenia i „samodzielnego dociekania prawdy” przez filozofa odzwierciedla możliwość wyboru przez wykonawcę dowolnego instrumentu o podobnej technice palcowania (aplikatura). Każdy z wykonawców prezentuje wszechstronność i odmienność swojego instrumentu na tle stałych powtórzeń partii pozostałych instrumentów, co obrazuje brak zrozumienia Spinozy u współczesnych. Z racji pochodzenia filozofa, jego motyw przedstawiony jest za pomocą trzech skal żydowskich.

 

muz. lud., sł. Marian Hemar, wyk. Edyta Geppert Mądrość małżeńska (piosenka nieopublikowana na płycie)

Kubańska recepta na udane małżeństwo podyktowana mądrością życiową. Przywiązania męża nie zdobywa się ani cudem, ani trudem. Wystarczy, że żona da mu znak oczami i „on już wszystko wie”. Mając wolną wolę, zostaje przy żonie, bez wypominania i zaklinania. Żona osiąga posłuszeństwo męża dzięki „tresurze”, która rozpoczyna się pierwszego dnia po ślubie (drugiego dnia jest już na to za późno). Odpowiednie podejście do męża jest gwarancją jego miłości, szacunku, zgody, uczynności i wdzięczności za określenie właściwej relacji. Wychowany w ten sposób mąż nie zaklina się, niczego nie wypomina i nie zżyma się na nic, „je z ręki”. To sprawdzony sposób przekazywany z matki na córkę.

 

Inne przykłady muzyczne

  • J. Fotek Galileusz (muzyczny portret Galileusza)
  • H.M. Górecki II Symfonia „Kopernikowska” (muzyczny portret M. Kopernika)
  • muz. H. Zender, sł. Heraklit z Efezu Fragmente (muzyczny portret Heraklita)
  • B. Schaeffer Bergsoniana (muzyczny portret H. Bergsona), Vaniniana (muzyczny portret G.C. Vaniniego)
  • muz. sł. wyk. K. Kowalska Straciłam swój rozsądek (płyta Pełna obaw) (siła rozsądku)
  • muz. W. Łuczaj Pogorzelski, sł. K. Wałecki, wyk. Oddział Zamknięty Mądrala (Parszywa 13) (przemądrzały chwalipięta)
  • muz. M. Stefankiewicz, sł. M. Gaszyński, wyk. Grzegorz Markowski Filozofia łubu-du albo Poradnik Damskiego Boksera (ścieżka dźwiękowa z filmu Miłość z listy przebojów) (mądrość życiowa)
  • muz. sł. wyk. M. Maleńczuk Raskolnikow (płyta Proste historie) (filozofia władzy)
  • muz. i sł. J. Mejer, wyk. Mezo Upojenie i ukojenie (płyta Eudaimonia) (miłość jak filozofia)