Motyw mądrości - Słowniczek pojęć

Racjonalizm – potocznie rozumiany to umiejętność logicznego rozumowania i pragmatycznego podejmowania decyzji; postawa krytyczna, „trzeźwe” myślenie.

 

Scjentyzm – oparty na pozytywizmie i empiryzmie pogląd filozoficzny, który zakłada, że nie ma innej prawdy nad tę, która zostaje dowiedziona drogą naukową.

Motyw mądrości
Nawiązania do utworów