Motyw zgody - Motyw zgody w malarstwie

Vassily Kandinsky Reciprocal Agreement (Obustronna zgoda)

Vassily Kandinsky jest uważany za ojca abstrakcjonizmu charakteryzującego się wyeliminowaniem przedstawień, które mają bezpośrednie odniesienie do form lub przedmiotów obserwowanych w naturze. Miał skupiać się na wewnętrznych przeżyciach człowieka. Sztuka abstrakcyjna jest wynikiem rezygnacji z wątków tematycznych, toteż trudno tu mówić o bezpośredniej realizacji tematu. Motyw zgody można rozpatrywać w kontekście tytułu obrazu – Obustronna zgoda. Być może tytuł ten stanowi odzwierciedlenie kompozycji. Pomimo podziału na prawą i lewą stronę, w obrazie jest zachowana równowaga. Formy i barwy kompensują się.

 

Roy Lichtenstein Ohhh...Alright..

Roy Lichtenstein znany jest z popartowskich kompozycji. Inspiracją dla jego twórczości stały się komiksy i reklamy. Przedstawiony rysunek jest komiksowym kadrem kobiety rozmawiającej przez telefon. Motyw zgody jest tutaj realizowany bezpośrednio poprzez jej wypowiedź: Ohh… zgoda… Czego ona dotyczy – niestety odbiorca nie może się domyślić.

 

Inne przykłady:

  • Pablo Picasso Blue Dove, Dove of Peace (cykl grafik, rysunków i obrazów przedstawiający gołębia jako symbol pokoju i zgody)
  • Giotto The betrayal of Christ (Pocałunek Judasza) (zgoda Jezusa na zdradę, a tym samym na własną śmierć)
  • Giotto Pope Innocent III approving the Rule (Papież Innocenty III zatwierdzający regułę franciszkańską) (Fresk Giotta z XII wieku przedstawia jednego z najwybitniejszych papieży średniowiecza, podczas gdy św. Franciszek przedkłada głowie kościoła regułę swego zakonu, na którego działalność otrzymuje zgodę)