Motyw zgody - Słowniczek pojęć

Rozejm – w staropolszczyźnie używano słowa „armistycjum” od łac. arma – broń i stitium – zaprzestanie. To pojęcie z zakresu prawa międzynarodowego i oznacza czasowe lub trwałe zaprzestanie działań wojennych. Najczęściej słowo to odnosi się do zawieszenia broni do momentu popisania przez wszystkie strony konfliktu traktatu pokojowego.

 

Tragifarsa – utwór dramatyczny, który łączą w sobie elementy tragiczne i farsowe. Do najważniejszych autorów uprawiających ten gatunek zaliczani są: Ramón María del Valle-Inclán (Dziwadła i makabrydy), Eugène Ionesco (Krzesła) oraz pisarze polscy: Gabriela Zapolska (Moralność pani Dulskiej – tragifarsa kołtuńska) i Witold Gombrowicz (Iwona, księżniczka Burgunda).

 

Harmonia – to grecka personifikacja ładu i symetrii, porządku i zgody. Jako bóstwo była patronką miłości. W mitologii była córką Aresa i Afrodyty lub według innych źródeł Zeusa i Elektry. Została przeznaczona na żonę herosa Kadmosa. Harmonia z Kadmosem stanowili wzór małżeństwa. Żyli w założonej przez herosa Kadmei (Tebach) i mieli pięcioro dzieci.