Motyw Boga - Motyw Boga w muzyce

Melodie na psałterz polski, muz. Mikołaj Gomółka

Powstały na prośbę Jana Kochanowskiego, są pierwszym znanym opracowaniem muzycznym wszystkich 150 psalmów. Każda pieśń stara się wiernie oddać charakter tekstu, proste, ale nie schematyczne, niejednokrotnie wykazują wpływy różnych tańców polskich i obcych. Te krótkie utwory utrzymane są w układzie czterogłosowym. Gomółka marzył, aby te zbiór trafił do każdego domu, stąd prosta budowa.

 

Stworzenie świata, Franz Josef Haydn

Po raz pierwszy oratorium zostaje wykonane w 1798. W dziele tym chciał jak najlepiej wyrazić naturę swej sztuki. Obejmuje 3 części, dużą rolę gra chór, rozpoczyna się wstępem, w którym przedstawiony jest chaos, potem ukazane są kolejne etapy powstania świata aż do stworzenia pierwszych ludzi, całość kończy rozbudowana fuga. Postaci, które zdają relację to aniołowie – Gabriel, Rafael, Uriel jako soliści. Solowe wykonanie przypada też Adamowi i Ewie.


Inne przykłady muzyczne:

  • Anton Bruckner, Te Deum Laudamus (hymn dziękczynny, rozpoczynający się od wezwania Boga, wychwala wszystkich, którzy czczą Boga) 2 Tm 2,3; Pascha; Przyjdź; 888; Propaganda Dei (zespół tworzy muzykę do tekstów biblijnych – Psalmów, Ewangelii)
  • Armia, Triodante (liczne odniesienia do Biblii, parafrazy słów biblijnych)
  • Arka Noego A gu gu (Bóg rozumiejący najlepiej dzieci)