Motyw Boga - Słowniczek pojęć

Alfa i Omega – pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego, symbol Boga jako Stwórcy i Tego, który wszystko dopełnia. Oznacza wszechmoc Boga. Oznacza też pierwszy i ostatni, początek i koniec.

 

Biblistyka – dział nauki zajmujący się badaniem Biblii.  

 

Religia – system wierzeń i praktyk określający stosunek człowieka do różnie pojmowanej sfery sacrum i sfery boskiej.

 

Teocentryzm – filozofia umieszczająca w centrum świata Boga (theos – Bóg). Filozofia ta powszechnie panowała w średniowieczu, kiedy to ludzie uznawali wyższość praw duchowych nad doczesnymi, a różne zjawiska interpretowano jako znaki od Boga.

 

Teologia – nauka zajmująca się badaniem natury Boskiej oraz stosunkami, jakie zachodzą między Bogiem a ludźmi. Etymologicznie oznacza naukę dotyczącą Boga.