Motyw Boga - Motyw Boga w filmie

Dziesięć przykazań Cecil B. DeMille

Narodowi żydowskiemu znajdującemu się w niewoli egipskiej zostaje zesłany sługa Boży – Mojżesz. Bóg powierza mu misję uwolnienia Żydów. Prośba o ich uwolnienie spotyka się z odmową, więc Mojżesz, kierowany przez Boga, zsyła na Egipt siedem plag. Potem wyprowadza naród z Egiptu przez morze. Jest tutaj obraz Boga opiekującego się swoim narodem.

 

Święty Franciszek z Asyżu, reż. Michele Soavi

Jest to opowieść o życiu świętego, który porzucił bogactwo, a wybrał życie w ubóstwie. Przykład świętego, który całkowicie zawierzył Bogu i tak, jak Syn Boży głosi miłość do najbiedniejszych. To zaufanie i służba Bogu sprawiły, że został obdarzony stygmatami. Bóg jest przedstawiony zgodnie z tradycją Nowego Testamentu jako Bóg miłosierny.

 

Inne przykłady filmowe:

  • Milczenie (tytuł odnosi się do milczenia Boga, film stawiający pytanie o obecność Boga, odnosi się do kryzysu wiary), Goście Wieczerzy Pańskiej (kolejny film stawiający pytanie o obecność Boga, który milczy, człowiek sam musi poznać sens życia i uwierzyć), Siódma Pieczęć (Bóg nie daje odpowiedzi na nurtujące bohatera pytania, rycerz postanawia więc zapytać o sprawy ostateczne Śmierci), reż. Ingmar Bergman
  • Ofiarowanie, reż. Andrzej Tarkowski (pełne zaufanie do Boga, apokaliptyczna wizja zagłady, wiara w skuteczność modlitwy)
  • Dekalog, reż. Krzysztof Kieślowski (cykl filmów odwołujących się do przykazań, w Dekalog I rozważania na temat istnienia Boga w ogóle)
  • Mojżesz, reż. Roger Young (Bóg opiekujący się swoim narodem)
  • Dogma, reż. Kevin Smith (humorystyczne spojrzenie na Boga, którego gra kobieta)
  • Trzeci cud, reż. Agnieszka Holland (wizja kościoła, który gubi kontakt z Bogiem)
  • Bruce Wszechmogący, reż. Tom Shadyac (współczesne spojrzenie na Boga, traktuje się Boga jak przyjaciela, na którego można się obrazić)
  • Pręgi, reż. Magdalena Piekorz (ojciec odwołuje się do wizji Boga ze Starego Testamentu, który za zło karze, a dobro nagradza, zapomina jednak, że Bóg jest także miłosierny)