Ustrój Rosji w dobie absoluztymu

Przejawem zewnętrznym przyjęcia się w Rosji ustroju monarchii absolutnej, stało się przyjęcie przez Piotra I tytułu cesarza i imperatora Rosji. Monarchia w Rosji miała charakter dziedziczny. Piotr I obawiając się jednak, że wprowadzone przez niego reformy mogą zostać zaprzepaszczone przez jego syna Aleksego, który był ich przeciwnikiem, pozbawił go prawa do tronu. W 1722 r. ustalił, że każdy car może wyznaczyć w testamencie swojego następcę, zgodnie ze swoją wolą i upodobaniami. Sam jednak przez swoja śmiercią nie skorzystał z ustanowionego przez siebie prawa, co spowodowało, że po zakończeniu jego rządów w Rosji rozgorzały walki o tron carski. Dopiero w 1797 r. car Paweł I wydał akt o sukcesji, w którym określił zasady następstwa tronu, oraz porządek dziedziczenia według zasad primogenitury. Na podstawie tego dokumentu prawo do dziedziczenia posiadali tylko i wyłącznie mężczyźni. Kobiety mogły dziedziczyć koronę ale tylko w przypadku, kiedy nie było ku temu uprawnionych męskich potomków.