Tabela o rangach

Jak inne państwa, w których zapanował absolutyzm, także i w Rosji władza cara był głównie oparta na rzeszy urzędników. Uprawnionymi do pełnienia tej funkcji byli tylko przedstawiciele szlachty. Piotr I wprowadził tabelę o rangach, która prezentowała czternaście stopni w służbie wojskowej i cywilnej. Każdy z urzędników zaczynał karierę od najniższego szczebla. Najwyższą rangą wojskową był stopień generała-feldmarszałka, w marynarce natomiast – stopień generała-admirała. W cywilnej służbie rangą pierwszą był kanclerz, ostatnią natomiast pisarz kolegialny.