Zmiany w obyczajowości

Zmiany dotyczące obyczajowości, zamierzał przeprowadzić Piotr I na zasadach zaobserwowanych w państwach europejskich. Rozpoczął je od swojego dworu. Po przeniesieniu stolicy państwa do Sankt Petersburga, car wybudował dwie rezydencje Carskie Sioło oraz Peterhof. Do powyższych rezydencji wstęp miały tylko osoby które był y ubrane po europejsku oraz były ogolone. Piotr I nakazał rosyjskiej szlachcie golenie bród. Kupcy na przykład, za to, że nosili brody musieli płacić podatek. Jedynie osoby duchowne oraz chłopi mogli swobodnie nosić brody.

 

W styczniu 1700 r. Rosja przyjęła kalendarz juliański. W ten sposób zrezygnowano z używanej dotychczas rachuby czasu od tzw. początku świata.