Mauretania

dział: Państwo
  • republika parlamentarna
  • konstytucja z 1991 r.
  • władza wykonawcza: prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 6 lat oraz rząd na czele z premierem
  • władza ustawodawcza: dwuizbowy parlament (Zgromadzenie Narodowe i Senat); obie izby pochodzą w z wyborów, ale wybory do pierwszej z nich są bezpośrednie i powszechne, wybory z kolei do Senatu mają charakter pośredni