Algieria

dział: Państwo
  • konstytucja z 19 listopada 1976 r.
  • ustrój: republika
  • władza wykonawcza: prezydent wybierany w drodze wyborów powszechnych na pięć lat (możliwość dwukrotnego wyboru); mianuje premiera
  • władz ustawodawcza: dwuizbowy parlament (Narodowe Zgromadzenie Ludowe i Rada Narodu); pierwsza izba pochodzi z wyborów powszechnych (5-letnia kadencja), druga izba parlamentu wybierana jest przez prezydenta (1/3 składu) i przez Narodowe Zgromadzenie Ludowe (2/3 składu); jej kadencja wynosi 6 lat