Kamerun

dział: Państwo
  • republika prezydencka
  • konstytucja z 1972 r.
  • władza ustawodawcza: jednoizbowe Zgromadzenie Narodowe (5-letnia kadencja), liczy 180 deputowanych
  • władza wykonawcza: prezydent wybierany na 7 lat w wyborach powszechnych; powołuje i odwołuje członków rządu, sędziów, ma prawo do weta ustawodawczego; władzę wykonawczą sprawuje również rząd i premier mianowany przez prezydenta