Etiopia

dział: Państwo
  • republika parlamentarna; federacja
  • władza ustawodawcza: dwuizbowy parlament
  • władza wykonawcza: premier i rząd oraz prezydent, pełniący funkcje reprezentacyjne
  • niezależna władza sądownicza (Federalny Sąd Najwyższy)