Zestawienie chronologiczne najważniejszych wydarzeń politycznych w Afryce w latach 1945-2007

dział: Państwo
 • 1940-1943 r. – wojna aliantów przeciwko wojskom włoskim w Afryce Północnej
 • 20 X 1952 r. – wybuch powstanie Mau-Mau w Kenii
 • 1 XI 1954 r. – początek wojny domowej w Algierii
 • 14 XI 1954 r. – G. Abdel Naser przejmuje władzę w Egipcie
 • 1956 r. – przyznanie niepodległości Maroku i Tunezji
 • 29 X 1956 r. – atak Izraela na Egipt; kryzys sueski po nacjonalizacji kanału przez Egipt
 • 5-22 XII 1956 r. – wycofanie się wojsk brytyjskich i francuskich z Egiptu
 • 17 II 1958 r. – delegalizacja Afrykańskiego Kongresu Narodowego z ZPA
 • VII 1960 r. – początek wojny domowej w Kongu-Leopoldville
 • 18 III 1962 r. – zawieszenie broni w Algierii; Francja uznaje niepodległość Algierii
 • 26 V 1963 r. – ogłoszenie Karty Organizacji Jedności Afrykańskiej (OJA)
 • 11 XI 1965 r. – jednostronna deklaracja niepodległości ogłoszona przez Rodezję
 • 25 XI 1965 r. – zamach stanu gen. Mobutu w Kongu-Leopoldville
 • 30 V 1967 r. – początek wojny domowej w Nigerii
 • I 1970 r. – zakończenie wojny domowej w Biafrze (Nigeria)
 • 28 IX 1970 r. – śmierć Nasera; jego następcą zostaje od 15 X A. Sadat
 • 12 IX 1974 r. – obalenie cesarza Etiopii – Hajl Sellasje I
 • 27 III 1975 r. – początek wojny domowej w Angoli
 • 11 XI 1975 r. – niepodległość Angoli
 • 16-18 VI 1976 r. – rozruchu o charakterze rasowym w Soweto (RPA)
 • 28 X 1976 r. – rozpoczęcie obrad konferencji genewskiej w sprawie Rodezji
 • V 1977 r. – początek wojny etiopsko-somalijskiej o Ogaden
 • 18 IV 1980 r. – niepodległość ogłasza Zimbabwe (dawna Rodezja)
 • 6 X 1981 r. – zabójstwo w zamachu prezydenta Egiptu A. Sadata
 • 2 II 1990 r. – legalizacja Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ACN) w RPA
 • 11 II 1990 r. – zwolnienie z więzienia Nelsona Mandeli
 • 21 III 1990 r. – proklamacja niepodległości Namibii
 • 18 VI 1991 r. – zniesienie podstaw systemu apartheidu w RPA
 • 6 IV 1994 r. – początek wojny domowej w Rwandzie
 • 26-28 IV 1994 r. – pierwsze wielorasowe wybory parlamentarne w Republice Południowej Afryki
 • 9 V 1994 . – Nelson Mandela zostaje prezydentem RPA
Afryka - państwa