Przymiotnik

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW

Przymiotniki dzielimy na dwie grupy:

Krótkie (jedna, dwie w wyrazie) które stopniujemy poprzez dodanie –er do stopnia wyższego i –est  do stopnia najwyższego:

 

 

 

Jeśli krótki przymiotnik kończy się na spółgłoskę, a poprzedza go samogłoska, spółgłoskę podwajamy:

 

 

Jeśli krótki przymiotnik kończy się na –y, w stopniu wyższym i najwyższym zamienia się na –i:

 

 

Długie (dwie sylaby i więcej) które stopniujemy dodając przed przymiotnikiem more i most:

 

 

 

WYJĄTKI: