porównania: as...as... not so/as...as...

 

Poniższa konstrukcja służą nam do porównywania, że coś jest/ nie jest takie jak coś innego:

 

CZASOWNIK + AS + PRZYMIOTNIK + AS

albo

CZASOWNIK + NOT + SO/AS + PRZYMIOTNIK + AS:

 

 

  • My daughter is as inteligent as yours. - Moja córka jest równie/tak samo intelligentna jak twoja
  • I’m as tall as Susan. - Jestes tak wysoka jak Susan.
  • Kim is not so/as attractive as Paula. - Kim nie jest tak atrakcyjna jak Paula.
  • I can’t run so/as fast as my brother. - Nie umiem biegac tak szybko jak mój brat.