Miejsce przymiotników w zdaniu

W języku angielskim, tak jak i polskim, przymiotnik występuje przed rzeczownikiem:

 • Susan is the best student in our class. - Susan jest najlepszą uczennicą w naszej klasie.

Kolejność przymiotników przed rzeczownikiem:

W języku angielskim przymiotniki pojawiają się przed rzeczownikiem w następującej kolejności:

 1. Opinia, czyli przymiotniki wyrażające naszą opinie: beautiful, attractive, ugly, nice
 2. Rozmiar: small (mały), big (duży)
 3. Wiek: young (młody), old (stary), new (nowy)
 4. Kształt: round (okrągły), square (kwadratowy)
 5. Kolor: green , blue, red
 6. Pochodzenie: Polish, English (angielskie),
 7. Tworzywo: woodem (drewniane), silken (jedwabne), paper (papierowe)
 8. Rodzaj, czy tez przeznaczenie danego przedmiotu: evening (wieczorny/a) tenis (tenisowe)

W języku potocznym nikt nie pamieta dokładnej kolejności jednak wykonując zadania gramatyczne warto pamiętać zasadę OPSASHACOM:

 • OP - opinion - opinia;
  S - size - rozmiar;                                                                                                                                                       A – age -wiek
  SH - shape - kształt;
  A - age - wiek;
  C - colour - kolor;
  O - origin - pochodzenie;
  M - material - materiał;

A wonderful, small, new, round, brown, Italian, porcelain, salad bowl - cudowna, mała, nowa, okrągła, brązowa, włoska, porcelanowa miseczka do sałatek

 • użycie przymiotników z przedimkiem określonym

jeśli użyjemy przedimka ’the’ z następującymi przymiotnikami, zachowują się one jak rzeczownik:

 • Poor (biedny) – the poor (biedni)
 • Rich (bogaty) – the rich (bogaci)
 • Young (młody) – the young (młodzi)
 • Old (stary) – the old (starzy)
 • Blind (niewidomy) – the blind (niewidomi)
 • Deaf (głuchy) – the deaf (głusi)
 • Dead (martwy) - the dead (martwi)
 • Living (żywy) – (żywi) the living (żyjący, pozostali przy życiu)
 • Homeless (bezdomny) – the homeless (bezdomni)

The young don’t think about danger. - młodzi nie myślą o niebiezpieczeństwie.

Do tej grupy należy również dodać narodowości: British, Danish, Polish, Chinese, Irish

British – brytyjski – the British are very friendly - Brytyjczycy są bardzo przyjacielscy. Itd.
 • przymiotnik po czasownikach postrzegania

Po czasownikach postrzegania stawiamy przymiotnik, mimo, że w języku polskim jest to przysłówek:

 • Look - wyglądać
 • Hear - slyszeć
 • Smell - pachnieć
 • Taste - smakować
 • Feel  - czuć

 

The soup smells delicious. -Zupa pachnie smakowicie. (w języku polskim mamy przysłówek , smakowicie’, ale w angielskim przymiotnik ‘delicious’)

 

The cake tastes good. -Ciasto smakuje dobrze.

 

I feel hungry. - Czuję się głodna.