Przymiotnik złożony typu fair-haired

Przymiotniki złożony składa się zwykle z dwóch, trzech innych słów między. Możemy je podzielić:

  • Na te, które zawierają przymiotnik zakończony na –ed:

Right-handed - praworęczny

self-employed – pracujący dla siebie

  • Na te, które zawierają przymiotnik zakończony na –ing:

time-consuming – czasochłonny

hard-working – pracowity

  • Na te, które zawierają formy nieregularne:

Well-born – dobrze urodzony

Well -lit – dobrze oświetlony

  • Wyrażające ilości:

A ten-year-old boy/girl – dziesięcioletni chłopiec/dziewczynka

A two-litter bottle, pot etc.– dwulitrowa butelka, garnek itd.

  • A three-egg omelet – omlet z trzech jaj
  • Zupełnie nieregularne:

Rustproof – nierdzewny

Offshore – na morzu

Feel-good – dobrze nastrajający