Przedimek

Przedimek nieokreślony a/an stawiamy przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej:
  • Kiedy wspominamy o czymś pierwszy raz lub nie wiemy o jaki przedmiot chodzi:

Have you got any pets? - Masz jakieś zwierzaki?

Yes, I’ve got a cat and a dog.- Tak, mam kota i psa.

  • Kiedy opisujemy jakie coś jest:

You live in a beautiful house. - Mieszkasz w pięknym domu. (precyzujemy, że to jest piękny dom, więc musimy postawić przedimek nieokreślony)

  • Przedimek niekreślony stawiamy również przed zawodem:

My mother is a doctor and my father is a driver. - Moja mama jest lekarzem, a mój ojciec kierowcą.

  • Przedimek ‘a’ stawiamy również przed jednostkami wagi, czasu itd.

A kilogram of potatoes, a litre of water, a bottle of milk, an hour and a half à kilogram ziemniaków, litr wody, butelka mleka, półtorej godziny

 

UWAGA!!! Przed rzeczownikami rozpoczynającymi się od samogłoski tj. a,e,i,o,u wstawiamy ‘an’, aby nam się łatwiej wymawiało:

 

An apple, an egg, an orange

  • Jeśli nie wymawiamy początkowej spółgłoski, tylko następną w wyrazie samogłoskę, również dodamy ‘an’:

An hour (w tym wyrazie nie wymawiamy początkowej litery ‘h’ tylko nastęną samogłoskę, stąd przedimek ‘an’)

 

A horse (tutaj wymawiamy ‘h’, które jest spółgłoską, stąd zgodnie z zasadą ‘a’)

 

UWAGA!!! Jeśli rzeczownik jest poprzedzony przez przymiotnik, przedimek wstawiamy przed przymiotnikiem, dopasowując go przymiotnika:

 

  • A manczłowiek                         
  • An  honest man - uczciwy człowiek (mimo tego, że rzeczownik rozpoczyna się od spółgłoski, to już w przymiotnik od samogłoski (nie wymawiamy tu h), musimy dopasować przedimek do przymiotnika)