another/other/others/the others

Another – stawiamy przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej i oznacza ‘inny, jeszcze jeden, następny’ niż ten wspomniany wcześniej w rozmowie:

  • Can I have another cup of coffee? - Mogę wziąć jeszcze jedną filiżankę kawy? (użycie ‘another’ w tym zdaniu wskazuje, że osoba wypiła już jedna filiżankę i teraz prosi o następną)

Other – stawiamy przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej lub pojedyńczej i oznacza ‘inny, inni, różny’ itd. od ludzi czy przedmiotów wspomnianych wcześniej. Po ‘other’ musimy postawić rzeczownik:

  • Other people would be grateful for the favour I did them! - Inni ludzie byliby wdzięczni za przysługę jaką im wyświadczyłam!

Others – stawiamy przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej, i oznacza ‘inny, różni’ itd. od ludzi czy przedmiotów wspomnianych wcześniej. Po ‘others’ nie stawiamy rzeczownika:

  • Some people drink tea, others prefer coffee. - Niektórzy ludzie piją herbatę, inni wolą kawę.

The other – oznacza ‘ten drugi’, ‘pozostały, inny’ spośród dwóch:

  • Have you seen that guy? - Widziałaś tego faceta?
  • The one in a green shirt? - Tego w zielonej koszuli?
  • Not that one! The other one in glasses! - Nie tego. Tego drugiego w okularach!

The others‘pozostali, tamci’ spośród większej ilości, w odniesieniu do pozostałych osób czy przedmiotów w grupie, po ‘the others’ nie stawiamy rzeczownika:

  • I and Tom will book  a flight, the others will wait for us here. -  Ja i Tom zarezerwujemy lot, pozostali poczekają na nas tutaj.