Few/a few i little/a little

A few – stosujemy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej i oznacza kilka, kilku (w znaczeniu wystarczająco) itd.:

  • There were only a few people on the lecture. - Kilkoro ludzi było na wykładzie.
  • Only a few books were damaged in the fire. - Tylko kilka książek zostało zniszczonych w pożarze.

Few – również stosujemy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej, ale ‘few’ ma bardziej negatywny wydźwięk i oznacza niewiele, za mało:

  • Few students passed the exam.- Nie wielu studentów zdało egzamin.
  • Few workers went on strike. - Nie wielu pracowników rozpoczęło strajk.

A Little  - stosujemy z rzeczownikami niepoliczalnymi w liczbie mnogiej i oznacza trochę:

  • We need only a little butter to make the cakes. - Potrzebujemy tylko trochę masła, aby zrobić ciastka.

Little - stosujemy z rzeczownikami niepoliczalnymi w liczbie mnogiej, jednakże ‘little’ ma wydźwięk negatywny i oznacza niewiele, za mało:

  • There is little water in Africa. - Jest niewiele wody w Afryce.