"so/such a"

So’ stawiamy przed przymiotnikiem lub przysłówkiem, natomiast ‘such a/an’ przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej, ‘such’ w liczbie mnogiej. Obydwa oznaczają taki, taka, takie, tacy itd. i wzmacniają znaczenie przymiotnika/przysłówka/rzeczownika:

  • I’m so tired. Let’s go home. - Jestem taka zmeczona chodźmy do domu.
  • I don’t understand this exercise at all. It’s so difficult. - W ogóle nie rozumiem tego ćwiczenia. Jest takie trudne.
  • Such a person shouldn’t have children. - Taka osoba nie powinna mieć dzieci.
  • I don’t like such stores! - Nie lubię takich historii!

UWAGA! Jeśli przed rzeczownikiem występuje przymiotnik również postawimy such a:

  • It’s such a stupid story! - To taka głupia historia!
  • She’s such a beautiful woman. - Ona jest taką piękna kobieta.