Przedimek określony

rzedimek określony ‘the’  możemy postawić przed rzeczownikiem policzalnym lub niepoliczalnym w liczbie pojedynczej lub mnogiej:
 • Kiedy mówimy o czymś po raz kolejny:

I’ve got a cat and a dog. I like the cat best. àMam kota i psa. Bardziej lubię kota. (Po raz pierwszy wspomniano kota w pierwszym zdaniu, wiec w drugim już wiemy o jakiego kota chodzi, stawiamy ‘the’)

 • Kiedy istnieje tylko jedna rzecz danego rodzaju:

The Earth revolves around the sun. - Ziemia kręci się wokół Słońca. (jest tylko jedna Ziemia i jedno Słońce)

 

Także: the pope (papież), the moon (księżyc), the sky (niebo), the Polar Star (gwiazda polarna), etc.

 • Kiedy wiadomo o jaką rzecz chodzi:

Where’s dad? – In the kitchen/the study/the living room. - Gdzie tata? – W kuchni/gabinecie/salonie. (‘the’ umieścimy przed pokojami w domu, bo wiadomo, że chodzi o kuchnie itd. w naszym domu)

 

The roof/ the wall/the fence is broken. - Dach/ ściana/płot jest popsuta (‘the’, bo wiadomo o jaki dach itd. chodzi – o ten w naszym domu)

 

Przedimka ‘the’ nie postawimy:

 

 • Kiedy przekazujemy prawdę ogólną, kiedy mówimy o czymś ogólnie albo mówimy o stereotypach:

X Parents should look after their X children. - Rodzice powinni opiekować się swoimi dziećmi. (prawda ogólna: jest rzeczą ogólnie przyjętą, że rodzice mają się opiekować dziećmi)

 

X Women don’t drink much alcohol in China. - Kobiety nie piją dużo alkoholu w Chinach. (mówimy ogólnie o wszystkich kobietach w Chinach, więc nie stawiamy ‘the’)

 • Przed nazwami większości ulic, placów, parków:

High Street, Times Square, Hyde Park

 • Przed nazwami budynków czy instytucji, których rozpoczynają się od nazwiska lub miejsca:

Kennedy Airport, Buckingham Palace, Victoria Station

 • Jednakże postawimy ‘the’ przed nazwami hoteli, pubów, restauracji, kin, teatrów czy muzeów:

The National Gallery, the Hilton Hotel, the Museum of Modern Art

 • ‘The’ nie napiszemy przed nazwami miast czy państw:

Poland, Cracow, Germany, Berlin

For two years I live in Moscow. (miasto Moskwa bez ‘the’)

 • regionów, stanów:

California, Central Europe, Wales

 • wysp

Madagascar, Corsica

 • Gór

Mount Everest

 

Ale juz postawimy the przed:

 • nazwami rzek:

The Nile (Nil), The Vistula (Wisła)

 • mórz:

The Mediterranean, the Baltic

 • czy oceanów:

The Atlantic, the Pacific

 

UWAGA!!! Przed posiłkami: breakfast, lunch, dinner, supper nie stawiamy żadnego przedimka, chyba, że stoi przed nimi przymiotnik. Wówczas postawimy ‘a’:

 

- What did you have for dinner?

- I had a delicious dinner.

 

UWAGA!!! Mówimy go/arrive/come/stay at home etc. bez ‘the’

 

- Let’s go home. I’m tired. Chodźmy do domu. Jestem zmęczona.

 

UWAGA!!! Przed school/work/prison używamy ‘the’ jeśli mamy na myśli budynek, ale częściej używamy wyrażeń go/be at school/work/prison bez ‘the’: