Władza ustawodawcza

dział: Ustrój

Władzę ustawodawczą na mocy Konstytucji III RP sprawują Sejm i Senat. Dwuizbowy parlament został przywrócony w 1989 r. Tylko w dwóch okresach funkcjonował w Polsce parlament jednoizbowy. Mowa tutaj o latach 1919 – 1922, oraz o okresie 1944 – 1989.

 

Zasiadający w parlamencie RP – posłowie i senatorowie, są uważani za reprezentantów narodu. Obie izby mają taką samą kadencję (kadencja Senatu kończy się wraz z kadencją niższej izby parlamentu, czyli Sejmu; skrócenie kadencji Sejmu, powoduje skrócenie kadencji Senatu). Wybory do Sejmu u Senatu odbywają się w tym samym dniu.