Wybory parlamentarne

dział: Ustrój

Wybory parlamentarne zarządzane są przez prezydenta RP. Zgodnie z zapisem w konstytucji prezydent wyznacza termin wyborów nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Wybory wyznaczane są na dzień wolny od pracy (zazwyczaj jest to niedziela). Termin ten musi wypaść w ciągu 30 dni od zakończenia kadencji dotychczasowego parlamentu (art. 98).

 

Sejm liczy 460 posłów. Wybory do Sejmu są 5-przymiotnikowe: powszechne, bezpośrednie, równe, proporcjonalne i tajne. Senat liczy 100 senatorów, a wybory są 3-przymiotnikowe: powszechne, bezpośrednie i tajne. Te różnice w przeprowadzeniu wyborów do obu izby wynikają z odmiennych systemów wyborczych stosowanych podczas głosowania. W wyborach do Sejmu RP obowiązuje proporcjonalny system wyborczy, a w wyborach do Senatu RP – większościowy system wyborczy.

 

Do Sejmu może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 21 rok życia. Senatorem może zostać obywatel polski, który ma ukończone 30 lat. Kandydatów na posłów i senatorów zgłaszają partie polityczne oraz wyborcy. Dana osoba nie może kandydować jednocześnie do obu izb parlamentu.

 

Ważność wyników wyborów parlamentarnych jest stwierdzana przez Sąd Najwyższy. Każdy wyborca ma prawo zgłosić protest przeciwko ważności wyborów.