Prawo krajowe

dział: Prawo

Prawo konstytucyjne, inaczej państwowe:

  • zawiera opisy norm dotyczących organów władzy i podstawowych zasad ustroju państwowego;
  • określa stosunki społeczno – gospodarcze w danym kraju;
  • określa prawa i obowiązki obywateli.
Źródłem tej gałęzi prawa jest konstytucja, ustawy konstytucyjne oraz ratyfikowane umowy międzynarodowe.