Motyw zguby - Ogólnie o problemie

Motyw zguby może występować w utworach literackich na wielu płaszczyznach znaczeniowych. Przede wszystkim coś (przedmiot, osoba itd.) może być zgubą, czyli zostać przez kogoś zgubione lub samo gdzieś zaginąć. Inna zguba, jeśli na sam ten wyraz spojrzeć metaforycznie, wiąże się z zagładą lub zatraceniem. Zgubiony może być zatem człowiek, który znajduje się w beznadziejnej sytuacji. Podobnie zgubiona może być również grupa ludzi czy nawet cały naród – w obliczu masowej zagłady. Zgubione może być także państwo jako twór społeczno-polityczny w momencie, kiedy traci swoją niezależność.