Motyw zguby - Słowniczek pojęć

Doprowadzić kogoś do zguby – (związek frazeologiczny) oznacza przyczynienie się do czyjegoś nieszczęścia lub klęski.

 

Uratować kogoś od zguby – (związek frazeologiczny) oznacza uchronienie kogoś od nieszczęścia lub klęski.