Motyw wolności - Ogólnie o problemie

Wolność to poczucie swobody oraz niezależności. Rozumiana jest przy tym także jako możliwość samodzielnego decydowania o swoim losie. Łączy się często z przekonaniem o braku jakichkolwiek ograniczeń i konieczności tłumaczenia się z czegokolwiek („jestem wolny, więc mogę robić, co chcę”). Wtedy należy zadać pytania: czy tak rozumiana wolność nie ogranicza jednocześnie wolności drugiego człowieka i czy w ogóle istnieje możliwość bycia całkowicie wolnym. Biorąc pod uwagę fakt, że każdy człowiek uwikłany jest w tysiące zależności, kiedy wchodzi w relacje z innymi ludźmi, trudno powiedzieć o jego całkowitej wolności. Można być jednak nieograniczenie wolnym umysłowo, bo nikt nie jest w stanie zabronić nikomu takiego, a nie innego myślenia. Wolność słowa, wyznania, myśli i przekonań jest też prawnie ustanowiona i zapisana w konstytucjach państw demokratycznych. Poza tym wolność kojarzyć się może również z niezależnością polityczną kraju. Problemem wolności na gruncie filozofii zajmowali się m.in.: Erich Fromm (Ucieczka od wolności) czy Jan Paweł II („wolność do” i „wolność od”).