Motyw wolności - Słowniczek pojęć

Immunitet – przywilej dla osób, które spełniają w państwie określone w ustawie funkcje (np. Rzecznik Praw Obywatelskich). Jest to ograniczenie odpowiedzialności prawnej, a jednocześnie karnej. Równa się to jednocześnie zwiększeniu wolności danej jednostki.

 

Niepodległość – inaczej: suwerenność. Niezależność państwa od innych państw, jego samodzielne funkcjonowanie.

 

Wolność, równość, braterstwo – naczelne hasło Wielkiej Rewolucji Francuskiej, która miała miejsce w 1789 roku. Utrwaliło się ono i jest umieszczone nawet na godle Francji.