Motyw męża - Ogólnie o problemie

Mąż w literaturze (czy ogólnie sztuce) pojawia się w różnych charakterach. Może być on wierny, czuły, opiekuńczy albo tęskniący z powodu rozstania z żoną. Może także zdradzać, odznaczać się brutalnością lub krzywdzić ją w inny sposób. Z drugiej strony – w niektórych utworach to mąż jest zdradzany czy krzywdzony przez żonę. Jeszcze innym sposobem przedstawienia męża jest pokazanie go jako uległego i zupełnie podporządkowanego woli żony (lub odwrotnie – całkowicie ją sobie podporządkowującego). Motyw męża w sztuce nierozerwalnie łączy się z motywem żony.