Motyw męża - Słowniczek pojęć

Być pod pantoflem – sytuacja, w której mąż (ewentualnie ogólnie – mężczyzna) całkowicie podporządkowuje się żonie (ewentualnie ogólnie – kobiecie).

 

Kompleks Edypa/Kompleks Elektry – pojęcia wprowadzone do psychologii przez Zygmunta Freuda. Ich nazwy nawiązują do zdarzeń przedstawionych w mitach greckich. Kompleks Edypa oznacza miłość syna do matki (związek syna z matką), zaś kompleks Elektry to miłość córki do ojca (związek córki z ojcem).

 

Małżeństwo – instytucja społeczna polegająca na związku kobiety i mężczyzny (obecnie w niektórych krajach również dwóch osób tej samej płci), zatwierdzona przez prawo cywilne, religijne lub zwyczajowe.