Motyw kochanków - Ogólnie o problemie

Motyw kochanków jest wszechobecny w tekstach kultury od najdawniejszych czasów. Szukać go można właściwie w (występuje w większym lub mniejszym stopniu) większości utworów. Uczucie (lub jego brak) łączące dwoje ludzi ma przeróżne oblicza. W związku z tym kochankowie mogą być spełnieni i szczęśliwi lub też odwrotnie – niespełnieni i nieszczęśliwi. Mogą być także platoniczni. Niektóre utwory przedstawiają ich miłość jako niezgodną z panującym porządkiem społecznym i zakazaną. Czasami zupełnie pominięte zostają uczucia i naświetlony jest wyłącznie związek fizyczny między dwojgiem ludzi.